Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud) en het logo van Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud), waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud). Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud) behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud) en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud) is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud) heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud), sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Muko (onderdeel van Mulder Vastgoedonderhoud) heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.