Advies op  maat

Renotatieproject of juist nieuwbouw? Een droge of juist natte grondsoort? Elke situatie vraagt om een andere aanpak. We geven daarom graag advies op maat. 

Vanuit welke situatie zoekt u advies?

Wat is uw huidige situatie?

Welk type afkoppeling heeft de voorkeur?

Welke grondsoort is voor de huidige situatie van toepassing?

x

x

WELKE SITUATIE >

> WAT IS DE TUINSITUATIE >

> WELK TYPE AFKOPPELING >

> WELKE GRONDSOORT

Renovatieproject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Woningcorporatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bedrijfsmatig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Particulier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bestaande situatie zonder aanleg problematiek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bestaande situatie met aanleg problematiek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nieuwe situatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Overstort spuwer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Overstort riool

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Droog (goed infiltreerbaar)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Middel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nat (slecht infiltreerbaar / kleigrond)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.